Z uporabo platforme Pulser enostavno, hitro in zanesljivo izmerite raven zadovoljstva zaposlenih, njihovo angažiranost, eNPS, ESI in ključne motivacijske dejavnike. Izvedite, kako ste se odrezali v primerjavi z drugimi podjetji v panogi in v primerjavi z najboljšimi slovenskimi delodajalci.

Več splošnih informacij glede prenovljene platforme lahko najdete tukaj.

Tokrat pa smo za vas pripravili nekaj podrobnosti glede Pulser poročil, ki jih prejmete po izvedeni raziskavi.

Izkoristite največ od poročil Pulser!

Po izvedeni raziskavi boste prejeli strukturirane informacije vaših zaposlenih, ki vam bodo pomagale pri iskanju odgovorov na ključna vprašanja, ki prispevajo k izboljšanju upravljanja s človeškimi viri, povečanju angažiranosti in skupnemu zadovoljstvu zaposlenih. S poročilom boste:

  • ugotovili, kako visoka je stopnja angažiranosti vaših zaposlenih,
  • enostavno prepoznali problematična področja, lokacije,
  • odkrili močne strani podjetja in njegovih zaposlenih,
  • z enim klikom enostavno generirali PDF ali Excel datoteko za podrobne statistične analize zadovoljstva.

Podatki, pridobljeni z raziskavo o izkušnjah zaposlenih, so prikazani številčno in besedilno v treh različicah poročila:

  1. Osnovno poročilo

Prikaz rezultatov podjetja z možnostjo filtriranja po želenih kriterijih (glede na dodatna vprašanja, demografijo, oddelke in lokacije).

  1. Primerjalno poročilo

Pregled rezultatov podjetja po vseh letih sodelovanja v raziskavi.

  1. Poročilo o primerjavi – Ugotovite, kako se odrežete v primerjavi z drugimi podjetji

Primerjava rezultatov podjetja glede na vsa podjetja, ki sodelujejo v raziskavi, najboljša 3 podjetja in podjetja glede na osnovno in posebno dejavnost.

Pulser poročila vam omogočajo, da oblikujete učinkovito strategijo vodenja enostavno, celovito, pregledno in jasno! Za potrebe dodatnih analiz ali interpretacij rezultatov pa so vam na voljo tudi storitve po meri na zahtevo.