Sledi nekaj primerov deficitarnih poklicev, za katere so za šolsko leto 2024/2025 razpisane štipendije. Določeni so bili na podlagi aktualne Politike štipendiranja:

 • kamnosek,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronomske in hotelske storitve
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih, da se izobražujejo za poklice, za katere je na trgu občuten razkorak med zdajšnjim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov ter predvideno ponudbo delovnih mest. Te štipendije se lahko prejemajo istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Prav tako ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine.

Oddaja vloge

Vlogo bo možno oddati od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024 na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ali elektronsko preko portala Moja eUprava z digitalno identiteto. Če je kandidat mladoleten, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo digitalno identiteto.

Pogoji za pridobitev štipendije

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter imeti čim višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole ali nižje poklicne šole in čim višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Višina štipendije znaša 118,48 EUR mesečno.

Na osnovi navedenega izbirnega postopka bo dodeljenih 1000 štipendij.

Pomanjkanje usposobljenega kadra za deficitarne poklice predstavlja velik izziv gospodarstvu, a prav štipendije prinašajo priložnost tistim, ki razmišljajo o karieri v zgoraj navedenih sektorjih, saj nato tudi delodajalci za povečanje privlačnosti delovnih mest ponujajo konkurenčne plače, ugodnosti in možnosti za razvoj.

Vir: gov.si, srips-rs.si