Ponujamo 174 oglasov!
Sektor dela: 

Regija: 

Izobrazba: 

Dela v EU lahko iščete le po ključnih besedah. zbriši in zapri kriterije iskanja išči
Tip oglasaSektor dela

Regija


Izobrazba


Zasebne agencije za zaposlovanje Avtor: Tatjana Gabrovšek


Iskanje zaposlitve s pomočjo zasebne agencije za zaposlovanje poteka zelo hitro, saj kandidata po uspešno opravljenem razgovoru v agenciji v zelo kratkem času napotijo na razgovor v podjetje. Učinkovitost je precej večja kot pri ostalih načinih iskanja zaposlitve.

Zasebna agencija za zaposlovanje (v nadaljevanju agencija) je organizacija, ki na podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sklene delovno razmerje z delavcem, ki ga potem »napoti« na delo v drugo organizacijo. Agencija delavcu za določen čas zagotovi delovno razmerje. Gre za tristransko delovno razmerje, kjer so stranke delavec/zaposleni, zaposlitvena agencija in podjetje/naročnik, kjer je delo opravljeno.

Skladno z zakonodajo, ki ureja zaposlovanje preko zasebne agencije, ima začasno zaposleni delavec v podjetju preko zasebne agencije za zaposlovanje popolnoma enake pravice kot redno zaposleni, saj so preko zasebne agencije za zaposlovanje zaščiteni po kolektivni pogodbi. Te pravice se predvsem prejemanje iste plače in nadomestil kot redno zaposleni iste ravni v podjetju, v katerega je napoten, zagotovilo, da bodo plačani vsi socialni prispevki, zavarovanja in akontacija za dohodnino.

Agencije nudijo delojemalcem pomoč pri iskanju prve zaposlitve, svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve, pri iskanju začasnega dela, torej svetovanje na področju zaposlovanja. Iskalec z zasebno agencijo podpiše pogodbo, nato se preko agencije poveže s podjetjem ter tam opravlja delo. Na začetku je delavec zaposlen pri agenciji in od nje prejema plačo, saj agencija prejema od podjetja provizijo, ki predstavlja nek odstotni delež plače zaposlenega. V primeru, da delavec ustreza kriterijem podjetja, ga lahko zaposlijo ter tako konča pogodbo z agencijo.
 
Za iskalce prve zaposlitve je iskanje dela preko agencije koristno, saj jim omogoča pridobitev začetnih delovnih izkušenj, s čimer se njihova zaposljivost bistveno izboljša. Iskalci prve zaposlitve pridobijo preko agencije tudi veliko informacij o podjetjih in trgu dela ter časovnem načrtovanju zaposlitve. Agencija opravlja tudi psihološko testiranje, ki iskalcem omogoča, da laže identificirajo svoje prednosti in pomanjkljivosti ter oblikujejo boljše življenjepise. Agencije so torej naravnane k temu, da iskalcem zaposlitve pomagajo, saj brez njih ne morejo obstajati.
Pomemben je tudi podatek, da agencije nudijo tudi dostop do ponudb dela, ki niso oglaševane v medijih.

Agencija za svoje stranke sama išče delo, tako da iskalec zaposlitve prihrani precej časa, saj ga agencija sproti obvešča o prostih delovnih mestih, ustreznih njihovi izobrazbi, izkušnjam in sposobnostim. Iskalcu tako ni potrebno samemu iskati oglasov, saj agencija zanj opravi nekakšno selekcijo oglasov z zahtevami podjetij, katerim iskalec ustreza.