Za doseganje tega cilja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so določeni kazalniki, ki med drugim prikazujejo napredek v spodbujanju trajnostne gospodarske rasti, povečanju delovne aktivnosti in zagotavljanju dostojnih delovnih priložnosti.

Delovna aktivnost

Vsi si prizadevamo, da bi bilo med delovno aktivnimi čim manj izpostavljenih tveganju revščine.

V Sloveniji je bilo leta 2022 delovno aktivnih 77,9 % prebivalcev, starih med 20 in 64 let. Stopnja delovne aktivnosti je bila za 6,9 % višja med moškimi, kot med ženskami. Delovna aktivnost je sicer v pogledu na Evropsko unijo najvišja na Nizozemskem in Švedskem, najnižja pa v Italiji in Grčiji.

Povprečen delovni čas

Povprečen Slovenec, ki je delovno aktiven, je lani v povprečju delal 39,5 ur na teden. Skoraj desetina delovno aktivnih (9,5 %) pa je tedensko delalo več kot 40 ur. S krajšim delovnim časom je zaposlenih približno 10 % Slovencev.

Zaposlitev za določen ali nedoločen čas

Zaposlitev za nedoločen čas prinaša delavcu oziroma delavki večjo stabilnost in urejeno delovno okolje. Med zaposlenimi starimi med 15 in 64 let je bilo lani v delovnem razmerju za nedoločen čas 92,3 % oseb, za določen čas pa 7,7 %.

Največkrat se za zaposlitev za določen čas odločijo zaradi istočasnega izobraževanja, poskusne dobe ali usposabljanja, nekateri pa to ponudbo dobijo neprostovoljno.

Vir: SURS