Na podlagi 130. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ se je povišala bruto urna postavka za uro študentskega oziroma dijaškega dela. Ta ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, ki je preračunan na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, ki znaša 174 ur.

Znesek minimalne plače

Minister za delo je tako na podlagi 6. člena zakona o minimalni plači določil nov znesek minimalne plače za leto 2024, ki znaša 1.253,90 evra.

Nova urna postavka za dela dijakov in študentov

Na podlagi zneska minimalne plače je bila določena tudi minimalna urna bruto postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki po novem znaša 7,21 evra.

Za primerjavo smo pripravili urne postavke za študentska dela tekom let:

 

leto NETO znesek BRUTO znesek
2024 6,20 € 7,21 €
2023 5,85 € 6,92 €
2022 5,21 € 6,17 €
2021 4,98 € 5,89 €
2020 4,56 € 5,40 €
2019 4,13 € 4,89 €
2018 4,00 € 4,73 €
2017 3,90 € 4,61 €
2016 3,83 € 4,53 €
2015 3,80 € 4,50 €

Študentska dela lahko na našem portalu preverite tukaj tukaj.

Deloglasnik želi vsem dijakom in študentom veliko uspeha pri delu!

Vir: gov.si