Državni zbor je v mesecu avgustu sprejel Zakon o interventnih ukrepih po ujmi, ki je predvidel plačilo solidarnostnega prispevka za vse, ki se ne bodo odločili za delovno soboto.

Izvedba prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot

Delodajalec lahko tako določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Za delo na solidarnostno delovno soboto se delodajalec in delavec odpovesta svojemu zaslužku – delavec svoji neto plači, delodajalec pa prispeva v enakem znesku. Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto, pišejo na portalu GOV.SI.

Po zadnjih informacijah znaša ocena škode zaradi avgustovske ujme skoraj tri milijarde evrov, med bistvenimi rešitvami pa je minister za finance Klemen Boštjančič omenil ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka.

"Vlada se je odločila, da ukine obvezni solidarnostni prispevek, ki bi bremenil vse zaposlene in delodajalce, ne glede na njihov položaj ter prizadetost v poplavah. Namesto tega bomo dodatno obremenili tista podjetja, ki ustvarijo več, govorim torej o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga bomo opredelili v zakonu o obnovi," je na novinarski konferenci povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Glede na to, da so nekatera podjetja solidarnostno soboto že opravila, le ta ostaja prostovoljna in dobrodošla. Prav tako lahko, v soglasju z zaposlenimi, podjetja plačilo oddelanega dne namenijo za odpravo posledic poplav, delodajalci pa so oproščeni plačila davkov in prispevkov na plače za ta dan.

Septembrska anketa

septembrski anketi smo vas, bralce našega portala, spraševali, ali boste oddelali solidarnostni delovni soboti.

Največ, 41 % vprašanih, vas je navedlo, da boste raje plačali solidarnostni prispevek (le tega pa po zadnjih informacijah ukinjajo, je pa bila to zelo aktualna tema prejšnjega meseca).

Sledil je odgovor »Seveda!«, na katerega je odgovorilo 38 % vprašanih.

»Delam vsako soboto, tako da bo v vsakem primeru treba« - komentar anketiranca.

Ostalih 22 % vprašanih vas je navedlo »Drugo«. Nekateri ste že delali kot prostovoljci, drugi pa se z navedenim ukrepom niste strinjali.

Deloglasnik vsem želi kar se le da mirne praznike!

Viri: gov.si, rtvslo.si, deloglasnikova anketa