Najnižji znesek regresa je določen v Zakonu o delovnem razmerju (ZDR-1). Ta določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Za polni delovni čas znaša minimalna plača od prvega januarja tega leta 1253,90 evrov, torej je tudi minimalni znesek regresa za leto 2024 1253,90 EUR bruto.

Rok za izplačilo regresa je do 1. julija 2024. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Če delavec ni zaposlen celo leto, se mu izplača sorazmerni delež regresa. Če je na primer zaposlen 7 mesecev, mu delodajalec izplača 7/12 regresa. Če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi (razen če dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu – v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

S klikom preverite še, kakšen je bil znesek regresa v preteklem letu!

Je minimalen regres 2024 obdavčen?

Regres je izplačan v neto znesku in oproščen dohodnine ter plačila prispevkov. To velja do zneska, ki je enak povprečni plači v Sloveniji za dva meseca nazaj. Vsak cent, ki je izplačan kot del regresa nad tem zneskom, se šteje kot del dohodnine.

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, zaradi katerega inšpektor vodi in ukrepa v prekrškovnem postopku. Za delodajalca je predvidena globa v znesku od 3000 do 20.000 evrov.

Viri: racunovodja.com, data.si, gov.si