Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra

Zakon o minimalni plači določa, da sel minimalna plača enkrat leto uskladi najmanj z rastjo cel življenjskih potrebščin. Za to se uporabi podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 odstotka, pišejo na portalu gov.si.

Poleg tega se ob usklajevanju rasti cen življenjskih potrebščin upošteva tudi ostale zakonske kriterije, kot na primer gibanje plač, gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. V letošnjem letu se je znesek minimalne plače tako povišal za 4,2 odstotka in znaša 1.253,90 evra bruto. To pomeni, da se je od lanskega leta, ko je minimalna plača znašala 1.203,36 evra bruto, znesek povišal za 50,54 evra.

S 1. marcem so se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladili z inflacijo

Tako je po novem meja za pridobitev otroškega dodatka in državne štipendije 1269,24 evra povprečno mesečno na osebo. Poleg tega se je uskladila tudi subvencija študentske prehrane, in sicer s 3,86 evra na 4,02 evra.

Preverite, kakšne so nove minimalne urne postavke za dijaška in študentska dela tukaj.

Za 4,2 % se je zvišal še dodatek za nego otroka (na 123,46 €) in dodatek za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni (na 246,92 €), dodatek za veliko družino s tremi otroki (na 487,66 €) in s štirimi ali več otroki (na 592,60 €), pomoč ob rojstvu otroka (na 421,97 €), materialni stroški za otroka v rejništvu  (na 359,59 €) in plačilo dela rejniku (na 163,58 €).

Februarska anketa

V anketi, ki je bila na našem portalu objavljena meseca februarja, smo vas, bralce našega portala spraševali, ali je bila vaša plača usklajena z inflacijo.

Največ (68 %) vas je odgovorilo z ne, moja plača ostaja enaka.

Skoraj četrtina (24 %)  vas je označila, da prejemate še nižjo plačo.

5 % vprašanih se je plača uskladila z inflacijo.

Nihče ni odgovoril, da se mu je plača povišala in da je bil delodajalec zelo radodaren3 % pa ste navedli drugo.

Hvala vsem, ki ste sodelovali v anketi!

Vir: gov.si, Deloglasnikova anketa