Na delo se lahko prijavimo na različne načine, na primer preko spletnega oglasa ali oglasa v časopisu, preko poznanstev, zaposlitvenih sejmov. Obstajajo tudi sejmi, ki povezujejo celotne regije. Eden izmed teh je Regionalni zaposlitveni sejem, ki bo potekal med 24. in 31. oktobrom.

In katere lastnosti iščejo podjetja pri zaposlovanju?

Ko spoznamo novo osebo, želimo vedno od nje prejeti čim več informacij, da lahko presodimo, ali se bomo z njo ujeli. Enako je v izbirnem procesu med podjetjem in potencialnim kandidatom. Na razgovoru delodajalec išče in podaja najrazličnejše informacije, da oba s kandidatom ugotovita, ali sta združljiva in ali lahko skupaj dosežeta določene cilje.

Bistveni del te izmenjave informacij so osebne lastnosti, ki jih podjetje išče pri idealnem kandidatu.

Čeprav mnogi strokovnjaki na tem področju vedno priporočajo, da smo na razgovorih za službo čim bolj iskreni, ne zanikajo, da obstajajo določene vrste osebnih lastnosti (ugotovljene preko osebnostnih testov), ki so za podjetja privlačnejše.

Priporočilo bo vedno, da poskušate biti čim bolj pristni, vendar je analiza, ki jo je izvedel SherlockHR, za več kot 20.000 aktivnih delovnih mest v Mehiki, identificirala štiri vrste osebnih lastnosti, ki jih delodajalci iščejo pri kandidatih za zaposlitev.

1. Neodvisnost

Čeprav se to zdi nenavadno, podjetja iščejo ljudi, ki so dovolj samostojni, da se sami organizirajo in ne potrebujejo stalnega spremljanja ter nadzora med opravljanjem zadolžitev.

2. Družabnost

Glede na profil delovnega mesta podjetja v večji ali manjši meri iščejo ljudi, ki znajo sodelovati in učinkovito komunicirati s svojim okoljem, ekipo in sodelavci.

3. Proaktivnost

Ljudje, ki so nenehno v gibanju in so osredotočeni na dobro delovanje, bodo bolj verjetno prevzeli pobudo in storili vse, da bi izboljšali določen vidik podjetja, namesto da bi čakali, da to storijo drugi.

4. Vodstvo

Profili delovnih mest, pri katerih je treba prevzemati odgovornosti, zahtevajo delavce, ki vedo, kako voditi ekipe v različnih scenarijih in kontekstih. Sem so vključeni tudi posamezniki, ki imajo sposobnost deliti svoje znanje in izkušnje.