Teme izobraževanj

Med drugim bo brezposelnim omogočena vključitev v programe osnovnega digitalnega opismenjevanja ter v programe višjega nivoja digitalne usposobljenosti. S tem bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje poskrbel, da se brezposelne osebe čim hitreje aktivirajo in si s tem povečajo zaposlitvene možnosti, pišejo na portalu gov.si. Poleg tega bodo ponujena usposabljanja na temo zelenega dela, v okviru katerih bo mogoče pridobiti znanje o zmanjševanju količine odpadkov, onesnaževanju, varovanju okolja, obnovi ekosistemov, izboljšanju energetske in surovinske učinkovitosti, omejevanju emisij toplogrednih plinov ter prilagoditvi na posledice podnebnih sprememb.

Kaj prinaša ta projekt?

Do konca letošnjega leta naj bi se v projekt vključilo 1.272 oseb, posledično temu pa naj bi bilo 297 zaposlenih. Ker se bo projekt izvajal do decembra 2028, bi lahko skupno bilo izobraženih 7.620 posameznikov, od katerih naj bi se jih nato zaposlilo vsaj 1.723.

Cilj programa

»Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšanje skupine na trgu dela ter neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva« -ESS+.

Celoten projekt je vreden 8,85 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad plus prispeval 6.731.732,75 evra.
S tem se bo v Republiki Sloveniji pospešila aktivacija brezposelnih in povečala možnost zaposlovanja, saj projekt omogoča dvig usposobljenosti na področju temeljnih veščin.

Vir: gov.si, sta