Blagovna znamka delodajalca ima dva namena – pritegniti nove in zadržati najboljše zaposlene. Da bi to dosegli, je potrebno spremljati, kako vaše podjetje oziroma vas kot delodajalca vidi javnost ter kako se v vašem podjetju počutijo avši trenutni in pretekli zaposleni.

Načrt za izboljšanje blagovne znamke delodajalca je narejen na podlagi podatkov

Zbiranje podatkov o mnenju javnosti in merjenje zadovoljstva zaposlenih sta dva vzporedna in enako pomembna koraka. V bistvu sta dve plati istega kovanca.

Za zbiranje podatkov so na voljo orodja, kot sta Employer Brand Awareness raziskava za merjenje javne percepcije in orodje Pulser za raziskavo zadovoljstva zaposlenih.

Vendar podatki, ki jih dobite, ne ponujajo takojšnje rešitve – dajo pa vam pomembno podlago, s pomočjo katere lahko razmišljate v pravi smeri in postanete najboljši delodajalec. Dajo vam akcijski načrt.

Akcijski načrti so podrobni načrti, ki se uporabljajo za organizacijo in izvajanje določenih nalog ali projektov. Njihov cilj je zagotoviti, da se aktivnosti izvajajo učinkovito in v skladu z zastavljenimi cilji.

Dober akcijski načrt mora vsebovati:

  • poseben izziv, ki ga imamo
  • akcijo, kako bomo stanje poskušali spremeniti
  • časovnico oziroma rok, do katerega moramo vzpostaviti nov proces
  • opredelitev načina, kako ga bomo spremljali ali želeno končno spremembo (merljivo)
  • odgovorna osebo – osebo, ki je zadolžena za izvajanje akcije in spremlja njeno izboljšanje

Prepogosto se v praksi zgodi, da si zastavimo akcijske načrte, potem pa nas druge naloge odvlečejo stran in se do naslednjega leta sploh ne spomnimo, kaj smo si zastavili, kaj šele, da bi kaj naredili. Zato je pomembno, da je akcijski načrt čim bolj preprost in ne preobsežen.