V torek, 25. junija, je dan državnosti, dela prost dan

Dan državnosti je slovenski praznik, na katerega se spominjamo dne 25. junija 1991, ko je Slovenija postala formalno neodvisna. Bila je sprejeta Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Kot zanimivost lahko dodamo, da istega dne neodvisnost od Jugoslavije razglasila Hrvaška.

Višje stopnje izobrazbe

Stopnja izobrazbe ima pomembno vlogo v življenju vsakega izmed nas. Od nje je namreč večkrat odvisno, v kakšnem finančnem položaju so starši otrok v dobi odraslosti. To lahko sklepamo po dejstvu, da je bil delež oseb, starih 25–59 let, ki so bile lani resno materialno in socialno prikrajšane, večji med tistimi, katerih starši so imeli v njihovi mladosti (ko so bile osebe stare približno 14 let) nižjo izobrazbo.

V lanskem letu je terciarno izobrazbo (višja strokovna šola, fakulteta ali akademija) imelo 25,9 % prebivalcev, leta 2013 pa 19,4 %. Odstotek srednješolsko izobraženih se v vseh letih giba med 52,3 % in 53,3 %.

Delovno aktivnih največ do sedaj

Od kar Statistični urad Republike Slovenije spremlja podatke o delovno aktivnem prebivalstvu, je bilo marca letos največ delovno aktivnih oseb, in sicer 944 300. Med temi je bilo zaposlenih nekaj več kot 842 300, samozaposlenih pa 102 000. In še od teh (brez upoštevanja kmetov) približno 144 200 tujcev, ki so prihajali iz 150 različnih držav. Skoraj polovica tujih državljanov je prihajala iz Bosne in Hercegovine.

Prosta delovna mesta

Delež prostih delovnih mest – od vseh prostih in zasedenih delovnih mest skupaj, je v 1. četrtini leta na ravni vseh dejavnosti znašal 2,5 %, kar predstavlja 0,4 % manj kot lani. Stopnja prostih delovnih mest je bila najvišja v gostinstvu, in sicer 5,6 %, sledilo je gradbeništvo.

Plače moških višje od plač žensk

Pred dvema letoma (leta 2022) je bila povprečna neto plača žensk za 5,1 % nižja od plače moških. Desetina zaposlenih je prejela v povprečju manj kot 830 €, 1 % zaposlenih pa več kot 4042 € neto na mesec.

Med ženskami so največ zaslužile tiste, ki imajo izobrazbo s področja prava (1889 € neto), med moškimi pa tisti z izobrazbo s področja matematike in statistike (2249 € neto). Več kot 2000 € neto so v javnem sektorju zaslužili tisti z izobrazbo iz veterinarstva, v zasebnem sektorju pa tisti z dokončanimi interdisciplinarnimi izobraževalnimi aktivnostmi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika, ter z izobrazbo iz matematike in statistike.

Preverite, kateri so še ostali dela prosti dnevi v tem let tukaj.

 

Vira: travel-slovenia.si, SURS