Govori o predlogu Akta segajo že v leto 2020, usklajevanja pa so potekala vse do letošnjega februarja, ko so na Svetu Evropske unije potrdili končno kompromisno besedilo Akta o umetni inteligenci.

Kaj je Akt o umetni inteligenci?

Akt Evropske unije o umetni inteligenci velja za prvi regulativni okvir oziroma zakon o umetni inteligenci s ciljem zagotavljanja varnosti umetno inteligenčnih sistemov in spoštovanja prava ter temeljnih vrednot in pravic Evropske unije. Obravnava tveganja, ki so povezana s specifično rabo umetne inteligence, deli pa jih na štiri stopnje, ob katerih ustrezno navaja določena pravila. Nova pravila so pomembna za ponudnike umetne inteligence, saj jim določajo nekatere obveznosti, prav tako pa urejajo odobritev uporabe na trgu Evropske unije.

Umetna inteligenca

Umetna inteligenca pomeni uporabo digitalnih tehnologij za ustvarjanje sistemov, ki lahko opravljajo naloge, za katere je običajno potrebna človeška inteligenca. Prav tako ne velja za novo tehnologijo, ampak nekatere vrste obstajajo že desetletja. Hitrost razvoja je pospešil zgolj velik napredek na področju zmogljivosti računalnikov skupaj z novo programsko opremo in velikimi količinami podatkov. Uporabljamo jo tudi že v vsakdanjem življenju in delu za virtualno pomoč, diagnoze v medicini, samodejno prevajanje, navigacijska orodja, nadzor kakovosti v proizvodnji ter za napoved naravnih nesreč, saj prispeva k bolj inovativnemu, učinkovitemu, trajnostnemu in konkurenčnemu gospodarstvu, hkrati pa izboljšuje varnost, izobraževanje in zdravstveno varstvo prebivalcev. Z vidika Evropske unije je pomembno, da podpira boj proti podnebnim spremembam. Prav tako Evropska unija podpira razvoj umetno inteligenčnih sistemov, a se zaveda potencialnih tveganj in spodbuja »etični in humanocentrični pristop« k tej tehnologiji.

ChatGPT

ChatGPT je model umetne inteligence, osnovan na arhitekturi GPT-3.5, ki jo je razvilo podjetje OpenAI. "GPT" označuje "Generative Pre-trained Transformer", kar pomeni, da gre za model, ki je bil predhodno treniran na veliki količini podatkov in je sposoben generirati besedilo na podlagi podanih vhodnih informacij.

ChatGPT je zasnovan za interakcijo z uporabniki v naravnem jeziku, kar pomeni, da lahko odgovarja na vprašanja, ponuja informacije, ustvarja besedilo in izvaja druge jezikovne naloge. Namenjen je različnim uporabam, vključno z ustvarjanjem besedila, pomočjo pri iskanju informacij, izobraževanjem in še več.

ChatGPT smo vprašali, katere so po njegovem mnenju vrline slovenskih delavcev. Podal nam je takšen odgovor:

Kot umetna inteligenca nimam osebnega mnenja, vendar pa lahko navedem nekatere splošne vrline, ki so pogosto povezane z uspešnimi delavci, ne glede na državo, vključno s Slovenijo:

  1. Zanesljivost: Delavci, ki so zanesljivi in izpolnjujejo svoje obveznosti, so cenjeni v vsakem delovnem okolju.
  2. Pozitivna naravnanost: Pozitivni ljudje so pogosto bolj produktivni in imajo boljše odnose s sodelavci.
  3. Prilagodljivost: Sposobnost prilagajanja spreminjajočim se okoliščinam in hitremu učenju je ključna v sodobnem delovnem svetu.
  4. Sodelovanje: Dobra ekipna igra je ključna za uspeh, zato so delavci, ki znajo sodelovati s sodelavci, cenjeni.
  5. Samoiniciativnost: Zaposleni, ki so proaktivni in imajo iniciativno, lahko pomagajo k inovacijam in izboljšavam v podjetju.
  6. Odgovornost: Delavci, ki prevzemajo odgovornost za svoje naloge in odločitve, so pogosto cenjeni v vsakem delovnem okolju.
  7. Strokovnost in znanje: Uspešni delavci so pogosto dobro izobraženi in imajo visoko stopnjo strokovnega znanja v svojem področju.
  8. Komunikacijske spretnosti: Dobre komunikacijske spretnosti so ključne za uspeh v vsakem delovnem okolju, saj omogočajo jasno izražanje idej in učinkovito sodelovanje.

Seveda pa so to le splošne lastnosti in vsak posameznik ima svoje specifične moči. V Sloveniji, kot tudi drugod po svetu, se vrednoti raznolikost in prispevki posameznikov k skupnemu uspehu.

Vir: gov.si, consilium.europa.eu, ChatGPT