Prijava na Zavod za zaposlovanje

Vse možnosti, ki vam jih ponuja Zavod za zaposlovanje, lahko izkoristite šele, ko se vpišete v eno od dveh evidenc Zavoda za zaposlovanje: evidenco brezposelnih oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve. Če niste vpisani, ne morete uveljavljati večine pravic. Zavod za zaposlovanje ponuja celo vrsto brezplačnih storitev za brezposelne in zaposlene. Preverite možnosti, ki jih iskalec zaposlitve lahko izkoristi. 

Prijava v eno od evidenc je zato prvi korak, če potrebujete pomoč Zavoda za zaposlovanje. 

Prijava je enostavna. Prijavite se lahko tudi elektronsko, brez čakanja v vrsti. 

Pozor: v evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavite tudi, če ste zaposleni, pa je vaša zaposlitev ogrožena. Ne odlašajte, prijavite se v evidenco zdaj, seveda pa vnesite svoje podatke tudi v bazo življenjepisov na zaposlitvenem portalu Zaposlitev.net.

1. Evidenca brezposelnih oseb

V to bazo se lahko vpišete, če trenutno niste zaposleni, ste sposobni za delo ter ste zaposlitev pripravljeni aktivno iskati in jo sprejeti, če vam jo ponudijo. Če želite uveljavljati pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se morate prijaviti v to evidenco.

V evidenco brezposelnih oseb se ne morete vpisati, če: 

V evidenco brezposelnih oseb pa se lahko prijavite, če: 

2. Evidenca iskalcev zaposlitve

Če se ne morete vpisati v evidenco brezposelnih oseb, pa bi vseeno želeli pomoč Zavoda za zaposlovanje, se lahko prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve. 

Prijavite se lahko če ste zaposleni ali samozaposleni, pa je vaša zaposlitev ogrožena: lahko ste že prejeli odpoved trenutnega delodajalca, morda je iz druge poslovne dokumentacije razvidno, da vas v podjetju ne bodo več potrebovali ali pa vaša pogodba za določen čas poteče čez 3 mesece ali manj. 

Vpis v evidenco iskalcev zaposlitve je možen tudi, če ste upokojenec, dijak, študent ali kako drugače »brez statusa«. 

Evidenca iskalcev  zaposlitve je odprta tudi za tujce, državljane EU, EGP in Švice ter njihove družinske člane, begunce, tujce z dovoljenji za stalno prebivanje, žrtve trgovine z ljudmi, osebe pod zaščito in imetnike modre karte. 

Vpis v evidenco iskalcev zaposlitve vam omogoča, da z iskanjem zaposlitve pričnete preden postanete brezposelni in pri tem uporabljate storitve zavoda, kot so svetovanje, karierno načrtovanje, možnost subvencij in usposabljanj ter vključitve v druge ukrepe Aktivne politike zaposlovanja (APZ). Tako vam ni treba čakati, da postanete brezposelni, da bi lahko iskali zaposlitev in uporabili pomoč Zavoda za zaposlovanje.

Kako se lahko prijavim na Zavod za zaposlovanje?

Možnih je več načinov prijave: 

Kje dobim potrdilo, da sem prijavljen na Zavodu?

Potrdilo lahko naročite preko portala www.poiscidelo.si ali pa se osebno oglasite na svojem Uradu za delo.