Ponujamo 167 oglasov!
Sektor dela: 

Regija: 

Izobrazba: 

Dela v EU lahko iščete le po ključnih besedah. zbriši in zapri kriterije iskanja išči
Tip oglasaSektor dela

Regija


Izobrazba


Karierni center > Seznam dokumentov


Karierni center

Spoštovani uporabniki!

Pametne uporabnine vam ponujamo z namenom, da vam olajšamo izdelavo različnih pravnih dokumentov, s katerimi boste lažje zaščitili svoje pravice in ob tem privarčevali čas, denar in živce. Kakovost pametnih uporabnin in njihova enostavna uporaba bosta prepričali še tako zahtevne uporabnike. Vse uporabnine so izdelali strokovnjaki s posameznih področij.


Naziv Naziv
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi po delavcu Delavec lahko kadarkoli redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ne da bi za to moral navesti kakršenkoli razlog. Gre za odpoved z odpovednim rokom, v obrazcu pa je predvidena tudi možnost, da delavec...
Zahteva delavca za izročitev pogodbe o zaposlitvi Delavec lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi, če mu je delodajalec še ni izročil. Zakon sicer določa, da mora delodajalec pisno pogodbo o...
Prošnja delavca, posredovana inšpektorju za delo, da zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi S pomočjo tega obrazca lahko delavec, ki mu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pristojnega inšpektorja za delo zaprosi, naj za določeno časovno obdobje zadrži učinkovanje prenehanja...
Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti delodajalcu, ker mu ta ni izplačal enega ali več regresov za letni dopust. Delodajalec mora delavcu izplačati regres za letni dopust...
Tožba delavca zoper delodajalca zaradi plačila neizplačane plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti delodajalcu, ker mu ta EN MESEC ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom v skladu z delovnopravno...
Vloga delavca za uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva S to vlogo lahko eden izmed staršev, ki neguje in varuje otroka, uveljavi pri delodajalcu pravico do dela s krajšim delovnim časom. To pravico lahko eden izmed staršev uveljavi takoj po izteku...
Zahteva delavca za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi S to vlogo delavec od delodajalca zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali zaradi izredne odpovedi. To...
Pogodba o zaposlitvi Pogodba je namenjena sklenitvi delovnega razmerja. Sklenjena mora biti v pisni obliki in, kot to izhaja iz Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002), vsebovati nekatere obvezne...
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi Če želita delavec ali delodajalec prekiniti delovno razmerje, lahko to storita s sporazumno razveljavitvijo pogodbe o zaposlitvi (prej znana kot sporazumna prekinitev delovnega razmerja). Pri...
Potrdilo delavca o prejemu delovne knjižice (ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi) Delodajalec mora takoj ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delavcu proti potrdilu o prejemu vrniti delovno knjižico. S pomočjo tega obrazca se sestavi potrdilo, s katerim delavec potrdi,...
Dogovor za odškodnino namesto odpovednega roka Delodajalec in delavec se lahko dogovorita za odškodnino namesto odpovednega roka. Dogovor mora biti v pisni obliki.
Izjava zaposlenega o varovanju osebnih podatkov V skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov mora zaposleni pred nastopom dela na delovnem mestu, kjer se obdelujejo osebni podatki, podpisati posebno izjavo, ki ga zavezuje k varovanju...
Odpoved pogodbe o zaposlitvi stečajnega oziroma likvidacijskega upravitelja V stečajnem postopku ali postopku likvidacije, ki jo izvede sodišče, lahko stečajni oziroma likvidacijski upravitelj s 15-dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim delavcem,...
Pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva Volontersko pripravništvo se lahko opravlja le v primerih, če je to predvideno s posebnim zakonom. Volonter ni v delovnem razmerju, in tudi pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva ni pogodba...
Predlog (prošnja) za sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposlitvi Če želi delavec ali delodajalec sporazumno razveljavitev pogodbe o zaposlitvi (prej znano kot sporazumno prekinitev delovnega razmerja), pri kateri ni potrebno navajati vzroka svoje odločitve, ni...
Prijava – odjava dela napotenih delavcev iz EU (obrazec TUJ/EU - storitve) PRIJAVO dela napotenih delavcev iz EU, ki bodo opravljali v RS storitve, poda zavezanec pri območni službi Zavoda RS za zaposlovanje NAJMANJ 3 DNI PRED ZAČETKOM IZVAJANJA STORITVE. Zavezanec za...
Sporazum o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule S tem sporazumom se delavec in delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dogovorita, da konkurenčna klavzula, ki je bila določena v pogodbi o zaposlitvi, preneha veljati. S tem je delavec prost...
Vloga za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let Otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma proti plačilu sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in...